691768296
logo

Witamy serdecznie!

Nowa strona WWW

Oto co możesz zyskać...

MIKS początkowo świadczył usługi

jedynie z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uproszczonych metod ewidencji księgowej i podatkowej. Aktualnie MIKS obsługuje szereg podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko pojętej obsługi księgowej ( zarówno tzw. pełna księgowość jak i księgi podatkowe) i kadrowej . W ramach prowadzonej działalności i na mocy uzyskanych upoważnień firma dokonuje rozliczeń w imieniu zleceniodawców z tytułu obciążeń podatkowych i ZUS(składanie stosownych deklaracji i zgłoszeń). Na zlecenie klienta sporządza się również wymagane prawem sprawozdania finansowe jak i sprawozdania GUS(statystyczne). Poza typową obsługą księgową MIKS doradza i pomaga w rejestracji działalności gospodarczej , wspiera w wypełnianiu niezbędnych formularzy – Urząd Skarbowy , Krajowy Rejestr Sądowy , ZUS i ewidencja działalności gospodarczej. Pracownicy firmy udzielają również porad w ocenie atrakcyjności inwestycji ( z wyłączeniem usług z zakresu biur maklerskich) .

MIKS uczestniczy również w wycenach przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części oraz wspiera strony transakcji przy zawieraniu stosownych umów kupna-sprzedaży (sporządzanie umów , opracowanie procedur , itp.) W toku wieloletniej kariery właściciel uczestniczył w wielu transakcjach kupna-sprzedaży przedsiębiorstw jak i wielu kontrolach przeprowadzanych przez organy skarbowe. W ramach prowadzonej działalności firma pomoże w opracowaniu programów naprawczych dla klientów znajdujących się w tarapatach finansowych jak i pomoże wybrać kierunek dalszego rozwoju. Udzielimy również wsparcia merytorycznego w kontaktach z instytucjami finansowymi i negocjowaniu warunków współpracy z nimi. Wymieniony katalog usług nie jest katalogiem zamkniętym co znaczy , że jesteśmy otwarci również na inne problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


MIKS Usługi Finansowe | Mariusz Pupin

ul. Filona 18
65-341 Zielona Góra
Telefon: 691 768 296

Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki